Vriendelijk verzoek

Let op de door ons geplaatste verbordborden. Er wordt nog steeds gefietst, gebrommerd en soms met auto's op de openbare paden gereden. Dit is strikt verboden daar er ongelukken kunnen gebeuren.

 

 

 

Het Bestuur Noordhey