Bestuursleden

de heer R. Braun                  Voorzitter
mevrouw C. van Straaten     Penningmeester - Secretariaat
mevrouw C. Mooiman           Tuinverhuur
de heer S. Mirza                   Ondersteuning en toezicht
de heer J. Oudshoorn           Technische zaken