Tuin huren of opzeggen

Om een tuin te HUREN kunt u een e-mail sturen met al uw gegevens, voor en achternaam, huisadres plus postcode, telefoonnummer, e-mailadres en uw geboortedatum naar vtvnoordhey@ziggo.nl dan komt u op de wachtlijst.

Als er 3 x een tuin aan u wordt aangeboden en u accepteert geen van die tuinen dan komt u onderaan op de wachtlijst.

U krijgt een overeenkomst in tweevoud toegestuurd, waarvan u 1 deel ondertekend retourneert. In de bijgevoegde factuur is verwerkt: het bedrag voor de jaarhuur plus 20 euro administratiekosten. U dient buiten de jaarlijkse huur ook  250 euro borg te betalen en 15 euro borg voor de sleutel van het toegangshek, dit krijgt u terug bij opzegging als de tuin in goede staat verkeert en wordt opgeleverd zoals in  de Statuten en Reglementen vermeldt staat.

TUIN OPZEGGEN:

Bij het opzeggen van de huur van uw tuin dient u de volgende regels in acht te nemen:  Dit zijn de regels volgens het Reglement artikel 2.5.

U dient een schriftelijke opzegging te sturen aan het Bestuur, dus nooit per e-mail.
De huur van uw tuin dient minimaal 4 weken van te voren schriftelijk opgezegd te worden.         .
Zodra wij de schriftelijke opzegging hebben ontvangen, maken wij een afspraak met u, daar er een eerste tuincontrole van tevoren samen met u en een bestuurslid moet plaatsvinden, zodat de tuin opgeleverd kan worden zoals vermeld staat in het Reglement en beide partijen het eens zijn
Als de tuin op de laatste huurdag niet in orde is volgens de regels van het Reglement zal VTV Noordhey een bedrijf moeten inschakelen om de tuin op te schonen, waarvan de kosten op u verhaald zullen worden.

Graag uw naam, adres, tuinnummer en telefoonnummer vermelden in de opzegbrief, zodat het Bestuur de afspraak met u kan maken.

Na oplevering van de tuin en inlevering van de sleutel(s) krijgt u de borg geretourneerd op uw bankrekening.

Het Bestuur VTV Noordhey