Bestuursleden

De heer F. Buijinck                 Penningmeester
Mevrouw C. van Straaten       Secretariaat
De heer J.  Oudshoorn           Technische zaken
De heer J. de Kock                 Algemene zaken
Voorzitter                                Vacant